Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt € 30,- per kind voor een heel schooljaar. Voor alle kinderen die na 1 januari op school komen, is de bijdrage € 15,- per kind. De ouderbijdrage is voor de school in feite onmisbaar.
Het Ministerie van Onderwijs verschaft de school jaarlijks een vergoeding voor de aanschaf en onderhoud van leermiddelen. De vergoeding is niet bedoeld voor de financiering van activiteiten die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar wel tot de schoolse zaken behoren. Hierbij moet u denken aan: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het kerstdiner, het paasfeest, het paasontbijt, de afscheidsavond van groep 8, ouderavonden, excursies, sportevenementen, het Steenvoordeschool Nieuwsblad, de Schoolgids, enz.

De inning van de ouderbijdrage gebeurt in het najaar. De ouders/verzorgers ontvangen een acceptgirokaart met het verzoek deze te onderteken en op school af te geven.