Ouderactiviteiten

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder de steun van ouders. De MR en OR spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook ouders, die geen deel uitmaken van beide raden, zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.
Bijvoorbeeld bij:
 • het niveaulezen
 • het computeronderwijs
 • de creatieve vakken
 • het beheer van het documentatiecentrum
 • culturele activiteiten
 • excursies/schoolreizen*
 • het jaarlijkse schoolproject
 • de grote sportdag
 • de avondvierdaagse
 • feesten, zoals het jaarlijkse zomerfeest
 • afscheidsavond groepen 8

Ouders kunnen zich bij de leerkrachten als hulpouder opgeven.

 

Veel ouders willen graag mee als begeleider bij schoolreizen. De school hanteert daarom als regel dat ouders, die regelmatig een helpende hand toesteken als eersten zullen worden gevraagd.