Schoolgids

De schoolgids is niet alleen bestemd voor nieuwe ouders. Ook ouders, die al kinderen op Brede School Steenvoorde hebben, worden door middel van deze schoolgids over de laatste ontwikkelingen op school geïnformeerd. Dat is nodig, want onze school is een lerende organisatie. Dit betekent, dat ons onderwijs in beweging is. Directie en team zijn voortdurend in het belang van uw kind(eren) bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.