Afwezigheid leerlingen

Mocht uw kind niet naar school kunnen, dan wordt u geacht daarvan uiterlijk om 08.25 uur op de dag van afwezigheid melding te maken. 
Dit gaat bij voorkeur via Social Schools en anders telefonisch op 070-3940760 of via het algemene adres administratie@steenvoordeschool.nl.