Uitgangspunten

Het onderwijs op de Steenvoordeschool heeft tot doel de kinderen van vier tot en met twaalf jaar elementaire kennis, vaardigheden en gedragsvormen zich eigen te laten maken ten einde tot een optimale ontplooiing van hun persoonlijkheid te komen. Van bijzonder belang hierbij is, dat de kinderen hun weg leren vinden in de huidige complexe maatschappij.
Dit houdt in, dat de school de kinderen moet begeleiden en stimuleren bij de ontwikkeling van alle aspecten van de mensvorming.
Deze vorming bestaat uit:
  • de ontwikkeling, die op het verstandelijk leren is gericht;
  • de ontwikkeling van aspecten, zoals gevoelens, motivatie, interessen, algemene opstelling en waardepatronen;
  • de ontwikkeling van motorische en zintuiglijkevaardigheden;
  • de creatieve ontwikkeling.