Brede School Steenvoorde

De brede school Steenvoorde is een unieke brede school in Rijswijk. Deze brede school wordt gevormd door twee locaties in de directe nabijheid van elkaar.
 1. De locatie P. van Vlietlaan 8: 
  Dagopvang van de SRK (0-4 jarigen)
  Peuterspeelschool van de SRK (2,5-4 jarigen)
  Groepen 1 t/m 6 van de Steenvoordeschool
  Buitenschoolse opvang van de SRK (4-6 jarigen)
   
 2. De locatie P. Werthweynstraat 38: 
  Groepen 7 t/m 8 van de Steenvoordeschool 
  Buitenschoolse opvang van de SRK (6-12 jarigen)

Zodra de nieuwbouw klaar is (verwachting schooljaar 2025/2026) zullen alle groepen en de kinderopvang verhuizen naar de Dr. Poelslaan 2-4.

Wij zijn een brede school voor alle kinderen van 0-12 jaar die in de wijk Steenvoorde wonen of naar school gaan. Voor ons is het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde, vriendelijke en veelzijdige omgeving alle kansen krijgen om de hele dag te kunnen leren, zich te ontwikkelen, te spelen, te ontmoeten en te ontspannen. Hierbij wordt rekening gehouden met de speel- en leerbehoeften van alle kinderen.


Visie

Wij willen kinderen de beste ontwikkelingskansen bieden in een leerrijke, veilige en respectvolle omgeving. De kinderen merken geen overgang tussen onderwijs en kinderopvang, want alle deelnemers in de brede school stellen het kind centraal en er is één doorlopende ontwikkelingslijn. Ouders en kinderen ervaren de brede school als kleinschalig door de drie domeinen rondom de leeftijdsgroepen van kinderen. De domeinen van de brede school vormen samen een levenslooplijn voor kinderen door de wijk. De kernpartners, kinderopvang en onderwijs, werken samen met partners in de wijk op activiteitenniveau, als dit kan bijdragen aan de verrijking van de ontwikkeling van alle kinderen. Kinderen, ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en wijkbewoners zijn betrokken en voelen zich verbonden met elkaar, bij de brede school en bij de wijk Steenvoorde.