Werkwijze

Er wordt zowel klassikaal, in (niveau)groepen, als individueel gewerkt. De kinderen worden, zodra zij op school komen, vertrouwd gemaakt met het systeem van zelfstandig werken. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vooral spelend lerend bezig.  
 

Elke schooldag is er instructie van de lesstofonderdelen van de dag. De instructiemomenten zijn kort, maar zo effectief mogelijk, waarna de kinderen in eigen tempo of op eigen niveau zelfstandig verder werken. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met onderlinge verschillen tussen kinderen. Kinderen, die de uitleg niet meer nodig hebben, laten de instructie los en gaan aan het werk. De leraar houdt dus een steeds kleiner wordend groepje kinderen over, dat instructie nodig heeft. We noemen dit ‘de afschilmethode’. Hiermee wordt vanaf groep 5 gewerkt.

In elke groep zitten leerlingen, die moeite hebben met het instructieaanbod of juist in hun ontwikkeling verder zijn dan de klassikale instructie vereist.

Om dit goed te kunnen begeleiden maken de leraren dagelijks een planning van de leerlingen, die door middel van verlengde instructie extra aandacht nodig hebben. De verlengde instructie vindt plaats aan de instructietafel, die in ieder lokaal aanwezig is. De leraar kan op zulke momenten even geen aandacht geven aan andere kinderen, maar houdt wel in de gaten of de groep als geheel goed doorwerkt.

Kinderen kunnen in zo’n geval bij een klasgenootje terecht voor overleg of uitleg. Zij kunnen echter ook wachten met hun hulpvraag, totdat de leraar/onderwijsassistent tijdens de vaste ronde weer beschikbaar is. We noemen dit uitgestelde aandacht.

Er bestaat ook gelegenheid voor samenwerkend leren. Kinderen kunnen samen opdrachten uitvoeren, waarbij zij oplossingsstrategieën van elkaar aanhoren. Het leerrendement hiervan is hoog.