Buitenschoolse opvang

De Steenvoordeschool biedt de leerlingen voor-, tussen–, naschoolse- en vakantieopvang. Deze wordt verzorgd in samwenwerking met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Ouders, die van deze opvang gebruik willen maken, kunnen op school een inschrijfformulier krijgen. Volledige informatie is ook te verkrijgen op de website van de SRK: www.kinderopvang-plein.nl  

Voorschoolse Opvang (VSO)

Gedurende 40 schoolweken per schooljaar biedt de SRK voorschoolse opvang voor de kinderen van de Steenvoordeschool. De openingstijden van de voorschoolse opvang zijn van 07.30 - 08.30 uur. De kinderen zullen naar school gebracht worden door de groepsleiding die de voorschoolse opvang verzorgt. Tijdens de voorschoolse opvang kunnen de kinderen zich op rustige en ontspannen wijze voorbereiden op de schooldag.  

Tussen de Middagopvang (TSO)

Tijdens schooldagen, behalve de woensdag, kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven en lunchen. De lunch moeten zij zelf meenemen. De overblijfkinderen blijven in hun eigen groepslokaal over. Afhankelijk van het aantal kinderen per groep, is er in iedere groep een vaste overblijfkracht aanwezig. In de groepen 1 t/m 2 is de leerkracht tijdens de overblijf van 11.45 tot 12.00 uur in het lokaal. Daarna neemt de overblijfkracht het over.  Om de kinderen ruime speelgelegenheid te bieden, is er een vast binnen- en buitenspelrooster opgesteld.  

Tarieven TSO

Voor de betaling van de TSO hebben ouders twee keuzemogelijkheden:

  1. Abonnement
  2. Strippenkaart  

1. Het overblijfabonnement Dit abonnement geeft recht op vier dagen overblijf per week. Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. De kosten voor het overblijven via een abonnement voor dit schooljaar bedragen:


Gezin met 1 kind           € 23,- per maand 
Gezin met 2 kinderen     € 31,- per maand 
Gezin met 3 kinderen     € 38,- per maand  

 

2.   De overblijfstrippenkaart voor incidentele tso is ‘s ochtends bij de administratie verkrijgbaar. Deze strippenkaart blijft in beheer bij de groepsleerkracht. De leerkracht houdt bij hoeveel strippen zijn verbruikt. De kosten van een strippenkaart bedragen € 14,50 voor 5x overblijven.   

De overblijfkinderen moeten zich houden aan vaste overblijfregels. De belangrijkste regel is, dat zij met respect met elkaar en de overblijfkrachten omgaan. Kinderen die de regels overtreden, krijgen de eerste keer een gele kaart. Hun ouders/verzorgers ontvangen hierover een brief. Bij een tweede overtreding volgt automatisch een rode kaart. Dit betekent dat de leerling een week lang niet tot de tso wordt toegelaten. Ouders/verzorgers moeten in dat geval zelf voor opvang zorgen.   

De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. De school vertrouwt erop dat de ouders/verzorgers zorgen voor een gezonde en voedzame maaltijd voor hun kind(eren). Koolzuurhoudende dranken, snoep of kauwgom, chips e.d. zijn tijdens de overblijf niet toegestaan.

Naschoolse opvang (NSO)

Kinderen die na schooltijd naar de naschoolse opvang gaan, worden onder begeleiding naar hun locatie gebracht: de 4 t/m 6 jarigen gaan naar ‘de Kleine Planeet' aan de Petronella Voûtestraat in Rijswijk. De kinderen vanaf 7 jaar gaan naar ‘de Krullevaar' aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk. Tot 18.30 uur kunnen zij daar opgevangen worden. Ook als de school vakantie en/of studiedagen heeft, kunnen de kinderen daar terecht. Voor de tarieven verwijzen naar de informatie, die bij de voorschoolse opvang wordt gegeven.   Vakantieopvang De SRK verzorgt ook vakantieopvang van 08.00 tot 18.30 uur. Raadpleeg de website van de SRK.