Buitenschoolse opvang

Brede School Steenvoorde biedt de leerlingen voor-, tussen–, naschoolse- en vakantieopvang. Deze wordt verzorgd in samwenwerking met Up kinderopvang (onderdeel van Morgen). Ouders, die van deze opvang gebruik willen maken, kunnen op school een inschrijfformulier krijgen. Volledige informatie is ook te verkrijgen op de website van de Morgen: www.morgenkinderopvang.nl

Voor- en naschoolse Opvang (VSO en NSO)

Up Kinderopvang

Alle soorten kinderopvang, altijd in de buurt – in of dicht bij school - voor alle kinderen. Met Up haal je elke dag het meeste uit opgroeien! Na een schooldag kan je kind bij Up uitrusten, lol maken en meedoen met te gekke activiteiten van Up actief. Dat is het activiteitenprogramma volop inspirerende thema’s en activiteiten die volop ruimte bieden aan ontwikkeling en speelplezier. Je kind maakt een hoop plezier, maar leert stiekem ook heel veel op de buitenschoolse opvang van Up.

Up is er het hele jaar door, iedere schooldag, maar ook op dagen dat er geen school is. Bijvoorbeeld in de schoolvakantie met een superleuk vakantieprogramma. BSO kun je ook combineren met voorschoolse opvang of aanvullen met extra opvang op schoolvrije dagen.

Up werkt samen met ouders, scholen en organisaties in de wijk. Dat doet Up vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De samenwerking met het onderwijs staat garant voor een mooie doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.

 

Maak kennis met de wereld van Up: www.upkinderopvang.nl

Contact: Nanda Bruijstens, vestigingsmanager

 

Tussen de Middagopvang (TSO)

Tijdens schooldagen, behalve de woensdag, kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven en lunchen. De lunch moeten zij zelf meenemen. De overblijfkinderen blijven in hun eigen groepslokaal over. Afhankelijk van het aantal kinderen per groep, is er in iedere groep een vaste overblijfkracht aanwezig. In de groepen 1 t/m 2 is de leerkracht tijdens de overblijf van 11.45 tot 12.00 uur in het lokaal. Daarna neemt de overblijfkracht het over.  Om de kinderen ruime speelgelegenheid te bieden, is er een vast binnen- en buitenspelrooster opgesteld.  

Tarieven TSO

Voor de betaling van de TSO hebben ouders twee keuzemogelijkheden:

  1. Abonnement
  2. Strippenkaart  

1. Het overblijfabonnement Dit abonnement geeft recht op vier dagen overblijf per week. Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. De kosten voor het overblijven via een abonnement voor dit schooljaar bedragen per maand:

 

1x per week 6,60
2x per week 13,20
3x per week 19,80
4x per week 26,40

 

2.   De overblijfstrippenkaart voor incidentele tso is ‘s ochtends bij de administratie verkrijgbaar. Deze strippenkaart blijft in beheer bij de groepsleerkracht. De leerkracht houdt bij hoeveel strippen zijn verbruikt.

 

De strippenkaart kost voor 5 strippen 10 euro, voor 10 strippen 19 euro. 

 

De overblijfkinderen moeten zich houden aan vaste overblijfregels. De belangrijkste regel is, dat zij met respect met elkaar en de overblijfkrachten omgaan. Kinderen die de regels overtreden, krijgen de eerste keer een gele kaart. Hun ouders/verzorgers ontvangen hierover een brief. Bij een tweede overtreding volgt automatisch een rode kaart. Dit betekent dat de leerling een week lang niet tot de tso wordt toegelaten. Ouders/verzorgers moeten in dat geval zelf voor opvang zorgen.   

De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. De school vertrouwt erop dat de ouders/verzorgers zorgen voor een gezonde en voedzame maaltijd voor hun kind(eren). Koolzuurhoudende dranken, snoep of kauwgom, chips e.d. zijn tijdens de overblijf niet toegestaan.