Kennismaken

Een basisschool kiezen voor je kind(eren) is voor elke ouder een belangrijke beslissing. Ieder kind volgt immers minstens acht jaar basisonderwijs. Dat is een lange tijd. Ouders moeten dus een weloverwogen keuze maken. Het is al lang niet meer zo dat 'de school om de hoek' de meest voor de hand liggende keuze is.
Zoals er geen twee mensen precies gelijk zijn, zo is dat ook bij scholen. Zij kunnen wel op elkaar lijken, maar zijn toch weer verschillend. Elke school heeft een eigen sfeer, een eigen missie en visie, een eigen manier van omgaan met kinderen en ouders.
Deze pagina's zijn niet alleen bestemd voor nieuwe ouders. Ook ouders, die al kinderen op de Steenvoordeschool hebben, worden door middel van deze website en de Schoolgids over de laatste ontwikkelingen op school geïnformeerd. Dat is nodig, want onze school is een lerende organisatie. Dat betekent, dat wij voortdurend bezig zijn om het best mogelijke onderwijs te bieden. Directie en team zijn voortdurend in het belang van uw kind(eren) bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
Deze website en de schoolgids helpen nieuwe ouders bij het maken van een weloverwogen keuze, omdat beide een goed en realistisch beeld van de school geven.

Naast de schoolgids beschikt de school ook over het Schoolplan 2023-2027. 
Hierin staan de onderwijskundige en personeelsbeleidplannen beschreven.

Nieuwe ouders wordt geadviseerd om de school vooral tijdens de schooluren te bezoeken. Hiervoor kan met de directie een afspraak gemaakt worden. Daarnaast zijn er elk jaar in samenwerking met ons bestuur Librijn open dagen. 
Deze worden onder andere in de lokale media bekend gemaakt.